Nomadblod - Jägarliv på Nordgrönland

Författare
Knud Rasmussen
(Auktor. övers. av Axel Ahlman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1916 Sverige, Stockholm xj, 167 sidor., 14 pl.