Non-Visual Haptic Interaction Design - Guidelines and Applications

Författare
Calle Sjöström
Genre
Statlig publikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Certec, Lund University 2016 Sverige, Lund
Univ. 2002 Sverige, Lund 216 sidor. 91-628-5412-7