Nora-Karlskoga, Nora-Ervalla och Svartelfs jernvägar - tidtabell för extra persontåg från och med 1 juli till och med 30 september 1891

Genre
Tidtabeller
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1891 Sverige, Nora [1] sidor.