Norbergs gruvmuseum - Antikvarisk kontroll. Norbergsby 7:13, Norbergs socken, Norbergs kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2002 Sverige, Västerås 7 sidor.