Nordamerika 1, allmän översikt: de stora dragen av Nordamerikas geografi - natur, bygd och svenskbygd

Författare
Helge Nelson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bergvall 1926 Sverige, Stockholm 258 sidor., 8 pl.-bl. ill., kart., tab.