Norden - religion i forntid och religionsundervisning i nutid

Författare
(Redaktörer: Bodil Liljefors Persson, Nils-Åke Tidman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR, Prinfo grafiskt center 2012 Sverige, Sverige, Malmö 124 sidor. ill.