Nordens första kyrkor - en kyrkorättslig studie

Författare
Gunnar Smedberg
(Gunnar Smedberg.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Rotobeckman 1973 Sverige, Lund, Stockholm [6], 230 sidor.