Nordens fackföreningsrörelse och de multinationella företagen

Författare
Hans Engman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NFS 1975 Sverige, Stockholm 125 sidor.
NFS 1974 Sverige, Stockholm 125 sidor. : tab.