Nordens mythologi, eller öfversigt af eddaläran, för bildade män som icke sjelfva äro mythologer

Författare
N. F. S. Grundtvig
(Nik. Fredr. Sev. Grundtvig öfversättningen omarbetad af E. V. Ruda)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1839 Sverige, Stockholm 132 sidor.