Nordens trylleviser

Författare
Axel Olrik
(Axel Olrik udg. af Anders Bjerrum og Inger M. Boberg.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schultz 1934 Danmark, København 209 sidor. ill.