Nordisk arbetsmiljölagstiftning - en jämförande översikt

Författare
Hans Gullberg
(Hans Gullberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO/SR, VF-tryck 1977 Sverige, Stockholm, Karlstad 36 sidor. 21 cm