Nordisk förening för rehabilitering 10. kongres - Reykjavík 13.-16. september 1970

Författare
Nordisk förening för rehabilitering
(Redaktion: Karl Montan)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Flerspråkigt verk
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. 1970? Island, Reykjavík 43 sidor. med var. pag.
NFR 1970 Israel, Reykjavik 126 sidor. : ill., tab.