Nordisk försvarspolitisk samverkan - strategiska mål och operativa behov : en sammanfattande översikt

Författare
Bo Ljung
(Bo Ljung och Karlis Neretnieks)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2009 Sverige, Stockholm 36 sidor.
Defence Analysis, Swedish Defence Research Agency (FOI) 2009 Sverige, Stockholm 103 sidor.