Nordisk hedendom

Mytologi och kult i den förkristna Norden skildras här sakligt, inträngande och lättillgängligt. Boken ger en utmärkt orientering i den dunkla värld som den nordiska hedendomen utgör.På grundval av fornfyndens vittnesbörd - gravar, hällristningar, offergåvor - belyser författaren de förhistoriska tidsåldrarnas religiösa föreställningar, stenålderns jägar- och bondereligion, bronsålderns sol- och fruktbarhetskult och den krigiska järnålderns mörka och grymma offerriter.Av vikingatidens religiösa liv ger författaren en fyllig framställning, grundad på den isländska diktningen - släktsagor, eddasånger och skaldedikter - och på utomnordiska iakttagares berättelser om de barbariska nordmännens liv och seder.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Folke Ström
(Folke Ström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Elander Berling 2005 Sverige, Lund, Malmö [6], 265 sidor. ill. 21 cm
Esselte studium (Akademiförl., Berling 1985 Sverige, Göteborg, Arlöv [6], 265 sidor. ill. 21 cm
Akademiförl./Gumpert, Berling 1967 Sverige, Göteborg, Lund 263 sidor. ill.
Akad.-förl./Gumpert, Elander 1961 Sverige, Göteborg, Göteborg 208 sidor., 12 pl.-bl. ill.