Nordisk interkalibreringsaktivitet for drikkevand - 2 undersøgelser

Författare
Ulla Lund
(Forfatter: Ulla Lund. Nordisk interkalibrering av laboratorier : mikrobiologiska dricksvattenanalyser / författare: Torbjörn Lindberg og Tommy Slapokas)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordisk Ministerråd 1996 Danmark, København 21, 32 sidor. 92-9120-890-6