Nordisk mytologi från A till Ö

Författare
Katarina Harrison Lindbergh
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska Media 2021 Sverige 380 sidor 21 cm 978-91-7789-868-9
Historiska Media, Scandbook AB 2019 Sverige, Lund, Falun 379 sidor 21 cm 978-91-7789-012-6
Historiska media, Scandbook AB 2017 Sverige, Lund, Falun 379 sidor 22 cm 978-91-7545-369-9
Historiska media 2017 Sverige 978-91-7545-370-5