Nordiska gudasagor Punktskrift

Författare
Kevin Crossley-Holland
(Kevin Crossley-Holland svensk text och bearbetning: Jörgen Peterzén.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 1994 Sverige, Enskede 2 vol. (220 sidor. tryckt punktskrift)