Nordiska museet under 125 år

Författare
(Redaktion: Hans Medelius, Bengt Nyström, Elisabet Stavenow-Hidemark.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska museet, MediaPrint 1998 Sverige, Stockholm, Uddevalla 504 sidor. ill. (vissa i färg), kartor 26 cm