Nordiska riddareordnar och dekorationer

Författare
Arvid Berghman
(Arvid Berghman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
J. Kroon, Malmö ljustrycksanst. 1949 Sverige, Malmö 250 sidor. ill.