Nordiska studier om brottslighet bland personer med utländsk och inhemsk bakgrund. - en kartläggande litteraturöversikt av publicerad forskning och statistik 2005-2019

Författare
Mona Backhans
(Författare: Mona Backhans och Petra Sundlöf.)
Genre
Statlig publikation, Forskningsöversikter
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brå, Brottsförebyggande rådet 2019 Sverige 1 onlineresurs (80 sidor) illustrationer