Nordiske Kulturproblemer - 4 Taler holdt i Studenterforeningerne i København og Lund

Författare
(Af Jørgen Bukdahl, Waldemar Brøgger, Ivar Harrie, Hans Kirk. Med Introduktion af Harald Mogensen)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerupska univ.-bokh. i komm. 1937 Sverige, Lund 43 sidor.