Nordiskt och keltiskt - sydskandinavisk religion under yngre bronsålder och keltisk järnålder

Författare
Marianne Görman
(Marianne Görman.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wallin & Dalholm 1987 Sverige, Lund, Lund 192 sidor. ill. 24 cm