Nordmannaspår i Amerika eller Amerikas upptäckt av nordmännen år 1000

Författare
Axel Fredenholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H. Hall 1922 Sverige, Jönköping 30s