Norges flora eller Beskrivelser over de i Norge vildtvoxende karplanter D. 2

Författare
Matthias Blytt
(Med bistand av M.N. Blytts efterladte optegnelser og samlinger af Axel Blytt)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1874 Norge, Christiania S. 388-855