Norges flora eller Beskrivelser over de i Norge vildtvoxende karplanter D. 3

Författare
Matthias Blytt
(Med bistand af M.N. Blytts efterladte optegnelse og samlinger af Axel Blytt)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1876 Norge, Christiania S. 858-1348