Norges hymenomyceter

Författare
A. Blytt
(Af Axel Blytt efter forfatterens død gennemset og afsluttet av E. Rostrup.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dybwad 1905 Norge, Christiania 164 sidor.