Norlandz chrönika och beskriffning: hwaruthinnan förmähles the äldste historier om Swea och Götha rijken, sampt Norrie, och een=deels om Danmarck, och om theres wilkår och tilstånd sammanfattad och ihopa dragen aff åthskilliga trowärdiga bööker, skriffter och handlingar

Originaltitel
Heimskringla
Författare
Snorre Sturlasson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1670 Sverige, Tryckt på Wijsingzborg, aff Hans Hög=Grefl : Nådes Hr. RijkzDråtzetens Boocktryckare Johann Kankel. åhr 1670 [8], 110; 529(eg: 523), [9] sidor., 1 planschblad. 2:o. 2:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan