Normerande inspektioner av livsmedelsbutiker 2003-2005 - resultat från normerande inspektioner av livsmedelsbutiker i samband med kommuninspektion

Författare
Doris Rosling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 45 sidor. : tab.