Normerande inspektioner av storhushåll 2002-2003 - resultat från normerande inspektioner av storhushåll i samband med kommuninspektion

Författare
Ulla Lantz
(Ulla Lantz och Doris Rosling)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 35 sidor. : tab.