Norra Mellby skol- och fattighus - ny förstuga - antikvarisk kontrollrapport, 2005 : Norra Mellby socken, Hässleholms kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg, 1968-
(Jimmy Juhlin Alftberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet, Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2005 Sverige, Kristianstad 11 sidor. : färgill.