Norrgården 2 - arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av ny sporthall inom del av Norrgården 2, Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Författare
Susanne Haltiner Nordström
(Jörgen Gustafsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum cop. 2012 Sverige, Jönköping 4 sidor.