Norrlands goda sidor

Författare
Carin Hildebrand
(Recepten nedtecknade av Carin Hildebrand, Birgitta Strömbäck, Kristina Lenman övrig text: Nils Forsgren, Eric Forsgren fotograf: Bobo Ernmark m fl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forsgren produktion, Risberg 1987 Sverige, Lidingö, Uddevalla 91 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 28 cm