Norsholm-Bersbo järnväg - Norsholm-Bersbo järnväg, en början på Norsholm-Västerviks järnväg

Författare
Bertil Rehnberg
(Bertil Rehnberg och Benny Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Järnvägarnas museiförening cop. 2007 Sverige, Linköping 80 sidor. ill. 21 cm 978-91-975069-7-7