Norsk arkeologisk leksikon

Författare
(Einar Østmo og Lotte Hedeager, (red.).)
Genre
Lexikon
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pax 2005 Norge, Oslo 538 sidor. ill.