Norsk krigsleksikon 1940-1945

Författare
(Redaksjon: Hans Fredrik Dahl..)
Genre
Encyklopedi, Encyklopedier
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cappelen 1995 Norge, Oslo 468 sidor. ill.