Norsk kulturpolitikk 1814-2014, Fra Treschow til Riddervold : om rammebetingelsene for norsk statlig kulturpolitikk 1814-1872 og andre studier i 1800-tallets kulturpolitikk

Författare
Nils Johan Ringdal
(Nils Johan Ringdal Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth (red.))
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unipub AS 2005 Norge, Oslo 164 sidor. 81-926250-4-4, 82-92625-00-3