Norsk kulturpolitikk 1814-2014, Fra akademiregime til fagforeningsregime : kunstpolitikk 1940-1980

Författare
Dag Solhjell
(Dag Solhjell Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth (red.))
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unipub AS 2005 Norge, Oslo 238 sidor. 82-92625-17-8, 82-92625-00-3