Norsk kulturpolitikk 1814-2014, Fra privat til offentlig engasjement : musikkpolitikken 1814-58

Författare
Harald Herresthal
(Harald Herresthal Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth (red.))
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unipub AS 2005 Norge, Oslo 187 sidor. 82-92625-05-4, 82-92625-00-3