Norsk kulturpolitikk 1814-2014, Kultur som kollektivt gode : velferdspolitikk og distriktshensyn i kulturpolitikken fra 1920-årene til i dag

Författare
Marit Bakke
(Marit Bakke Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth (red.))
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unipub A 2005 Norge, Oslo 115 sidor. 81-926251-3-3, 82-92625-00-3