Norsk kulturpolitikk 1814-2014, Kuratorene kommer : kunstpolitikk 1980-2006

Författare
Dag Solhjell
(Dag Solhjell Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unipub AS 2006 Norge, Oslo 251 sidor. 82-92625-19-4, 82-92625-00-3