Norsk kulturpolitikk 1814-2014, Rikdom forplikter : norske mesener og kunstsamleres donasjoner 1770-1970

Författare
Bodil Stenseth
(Bodil Stenseth Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth (red.))
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unipub AS 2005 Norge, Oslo 63 sidor. 82-92625-07-0, 82-92625-00-3