Norsk kulturpolitikk 1814-2014, Stortingets bevilgninger til kultur 1815-1899

Författare
Eirik C. Brazier
(Eirik C. Brazier Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth (red.))
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unipub AS 2005 Norge, Oslo 85 sidor. 81-926250-6-0, 82-92625-00-3