Norsk kulturpolitikk 1814-2014, Teater mellom jus og politikk : studier i norsk teater fra 1700-tallet til 1940

Författare
Svein Gladsø
(Svein Gladsø Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth (red.))
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unipub AS 2005 Norge, Oslo 128 sidor. 82-92625-01-1, 82-92625-00-3