Norsk lokalhistorisk krigshistorie om 2. verdenskrig 1940-1945 Tillegg 1 - en bibliografi

Författare
Tom B. Jensen
Genre
Bibliografier, Bibliografi
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetsbiblioteket i Oslo 1996 Norge, Oslo 81 sidor.