Norsk lokalhistorisk krigshistorie om 2. verdenskrig 1940-1945 - en bibliografi

Författare
Tom B. Jensen
(Tom B. Jensen.)
Genre
Bibliografier
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dreyers forl. 2018 Norge, Oslo 363 sidor 978-82-8265-460-9
Historisk forl. 2002 Norge, Røyken 417 sidor.
Universitetsbiblioteket i Oslo 1996 Norge, Oslo 81 sidor.
Universitetsbiblioteket i Oslo 1995 Norge, Oslo 249 sidor.