Norske kongers chronika

Originaltitel
Heimskringla
Författare
Snorre Sturlasson
(Udsat paa danske, aff h. Peder Claussøn)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1633 Danmark, Kiøbenhafn