Norske vitenskapelige og faglige biblioteker - en håndbok

Författare
(Utarb. av Anne Grete Holm-Olsen.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksbibliotektjenesten 1975 Norge, Oslo 244 sidor.
Statens konsulent for de vitenskapelige og faglige biblioteker 1963 Norge, Oslo 86 sidor.