Note on the effect of velocity on perceived duration

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1969 Sverige, Umeå 8 sidor.