Notionem peccati ad normam fidei christianae thetice explicatura dissertatio quam ... p. p. mag. Andreas Fredericus Beckman ... et Augustus Melcher Myrberg gothob. stip. reg. in audit Gustav. die XXVI Februarii MDCCCLI h. p. m. s. P. II

Författare
Anders Fredrik Beckman
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1851 Sverige, Upsaliæ Wahlström & c [2], sidor. 33-52 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan