Noveller för Världens barn 2006

Författare
(Redaktör: Christian Reimers.)
Genre
Bok, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsförlaget, Scandbook 2006 Sverige, Stockholm, Falun 217 sidor. 22 cm 978-91-7736-570-9